Tuyển sinh lớp bồi dưỡng pha chế

Chỉ dành cho Sinh viên đã và đang học học phần Nghiệp vụ pha chế

1/ Mục tiêu của khóa học

  • Bổ sung kiến thức nghiệp vụ, nâng cao tay nghề pha chế
  • Cấp chứng nhận hoàn thành khóa học, cơ hội mở rộng việc làm tại các hệ thống cafe, bar, nhà hàng, khách sạn với thu nhập cao.

2/ Đối tượng tuyển sinh:

Chỉ dành cho Sinh viên đã và đang học học phần Nghiệp vụ pha chế

3/ Dự kiến mở lớp

Cuối tháng 10

4/ Học phí: 500,000 VNĐ (bao gồm chi phí nguyên vật liệu pha chế)

5/ Thời gian nhận hồ sơ:  Hạn cuối đến ngày 20/10/2017

6/ Liên hệ: Văn phòng Du lịch (P613)  - Trường Đại học Đông Á, 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đà Nẵng.

Điện thoại: 0326.222.1124 (máy lẻ 140) hoặc số hotline: 0905.075.169

Website: www.donga.edu.vn/Dulich; Fanpage: www://facebook.com/dulichdonga/