Tuyển sinh lớp bồi dưỡng pha chế

 TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG PHA CHẾ

1/ Mục tiêu của khóa học

Bổ sung kiến thức nghiệp vụ, nâng cao tay nghề pha chế

Cấp chứng nhận hoàn thành khóa học, cơ hội mở rộng việc làm tại các hệ thống cafe, bar, nhà hàng, khách sạn với thu nhập cao.

2/ Đối tượng tuyển sinh:

Chỉ dành cho Sinh viên đã và đang học học phần Nghiệp vụ pha chế

3/ Dự kiến mở lớp

Cuối tháng 10

4/ Học phí: 500,000 VNĐ (bao gồm chi phí nguyên vật liệu pha chế)

5/ Thời gian nhận hồ sơ:  Hạn cuối đến ngày 20/10/2017

6/ Liên hệ:

Văn phòng Du lịch (P613)  - Trường Đại học Đông Á, 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đà Nẵng.

Điện thoại: 0326.222.1124 (máy lẻ 140) hoặc số hotline: 0905.075.169

Website: www.donga.edu.vn/Dulich; Fanpage: www://facebook.com/dulichdonga/