Văn phòng 844, Bộ Khoa học và Công nghệ tuyển thực tập sinh chương trình thực tập sinh tài năng "TALENTED YOUNG LEADER (TAYOL)

Nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên các Viện/Trường phát triển tư duy, kỹ năng, kiến thức liên quan đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng như giúp các bạn trải nghiệm thông qua các hoạt động, sự kiện về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quy mô vùng, quốc gia. Văn phòng 844, Bộ Khoa học và Công nghệ tuyển thực tập sinh chương trình thực tập sinh tài năng "TALENTED YOUNG LEADER (TAYOL).

Thông tin cụ thể và link đăng ký sinh viên đăng ký tại biểu mẫu sau: https://bit.ly/khoinghiepquocgia_thuctapsinhtainang

Số lượng giới hạn 10 - 15 sinh viên tại trường ĐH Đông Á

Yêu cầu: sinh viên năng động, nhiệt tình, quan tâm đến các hoạt động khởi nghiệp cũng như mong muốn phát triển bản thân thông qua tham gia chương trình thực tập.

Thời hạn đăng ký: 13/9/2021 - 19/9/2021

Trân trọng!