Câu chuyện khởi nghiệp truyền cảm hứng của cựu sinh viên ngành Quản trị khách sạn, khoa Du lịch Đại học Đông Á