KHÁM PHÁ TIỀM NĂNG, CƠ HỘI PHÁT TRIỂN NHÓM NGÀNH DU LỊCH – KHÁCH SẠN – NHÀ HÀNG