[THÔNG BÁO] LỊCH THI CÁC KỲ THI NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ NĂM 2022 TẠI ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

Trung tâm Khảo thí và Đào tạo Ngoại ngữ (FLTC) kính thông báo về việc tổ chức các Kỳ thi năng lực ngoại ngữ trong năm 2022 (kỳ thi chuẩn đầu ra, kỳ thi chứng chỉ quốc tế, kỳ thi thử) đối với sinh viên các bậc, hệ tại các cơ sở và thí sinh khác tại Đà Nẵng.