CHƯƠNG TRÌNH KIẾN TẬP K23 VÀ THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP 1 K22 NĂM HỌC 2023-2024 (Đối với sinh viên ngành: Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành)

CHƯƠNG TRÌNH KIẾN TẬP K23 VÀ THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP 1 K22 NĂM HỌC 2023-2024

(Đối với sinh viên ngành: Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành)

Vào ngày 10/11/2023, Ngành Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành đã gặp mặt triển khai chương trình kiến tập và thực tập nghề nghiệp 1 cho sinh viên khoá 22, khoá 23 ngành Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành.

Sinh viên được nghe qua 2 chương trình để có sự lựa chọn phù hợp cho kỳ kiến tập và thực tập sắp tới (Có file đính kèm)

1. Tour khám phá miền Bắc: https://drive.google.com/file/d/1IR8BqrEerpYaiwdff8gUrHGJYMDoUUkA/view?usp=sharing

2. Tour khám phá Lào - Thái: https://docs.google.com/document/d/1bcHAAOp-q8DwdPnclDbWHyBi2R95B2L6/edit?usp=sharing&ouid=106585215766434386098&rtpof=true&sd=true

Qua buổi gặp mặt này, Doanh nghiệp đã phổ biển cụ thể chương trình và giải đáp các thắc mắc của sinh viên, qua đó sinh viên nắm rõ hơn về chương trình mình đã lựa chọn và đặt các câu hỏi chưa rõ trong chương trình.

Doanh nghiệp triển khai về chương trình Khám phá miền Bắc

Doanh nghiệp triển khai về chương trình khám phá miền Bắc

Doanh nghiệp giải đáp thắc mắc 

Khoa Du lịch triển khai chương trình Lào - Thái