Danh sách CBGV được phân công hướng dẫn Thực tập nghề nghiệp 1 năm học 2022-2023

Khoa Du lịch công bố danh sách CBGV hướng dẫn TTNN1 năm học 2022-2023

                    DANH SÁCH CBGV ĐƯỢC PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP 1

                            Đối với SV K21 ngành Quản trị Khách sạn và Quản trị Nhà hàng&Dịch vụ ăn uống

CVHT nhắc nhở BCS lớp chủ động liên hệ GVHD để được hướng dẫn trong quá trình thực tập nghề nghiệp năm học 2022-2023.

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP 1 K21 - KHOA DU LỊCH
Stt IDSV Họ và tên Ngày sinh Lớp Phân công GVHD
NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN
1 93011 Nguyễn Mai Diện 03/04/2003 AH21A1A CH. Lê Kim Hùng
2 93014 Nguyễn Thị Kim Đông 04/12/2003 AH21A1A CH. Lê Kim Hùng
3 93091 Trương Thị Phương Đông 15/02/2003 AH21A1A CH. Lê Kim Hùng
4 93280 Phan Thị Mỹ Duyên 02/06/2003 AH21A1A CH. Lê Kim Hùng
5 52222 Võ Lê Ngọc Hân 06/10/2002 AH21A1A CH. Lê Kim Hùng
6 92998 Võ Thị Hằng 26/09/2003 AH21A1A CH. Lê Kim Hùng
7 93022 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 26/04/2003 AH21A1A CH. Lê Kim Hùng
8 93231 Nguyễn Hồ Hải Hiên 16/09/2003 AH21A1A CH. Lê Kim Hùng
9 93583 Lê Thị Thanh Hiền 03/01/2003 AH21A1A CH. Lê Kim Hùng
10 93446 Nguyễn Thị Hiền 19/07/2003 AH21A1A CH. Lê Kim Hùng
11 93137 Nguyễn Hữu Phi Hùng 21/11/2003 AH21A1A CH. Lê Kim Hùng
12 93629 Nguyễn Thị Hồng Hương 05/09/2003 AH21A1A CH. Lê Kim Hùng
13 94670 Nguyễn Trần Công Kha 24/07/2003 AH21A1A CH. Lê Kim Hùng
14 93580 Huỳnh Thị Trà My 30/09/2003 AH21A1A CH. Lê Kim Hùng
15 94125 Mã Bích Ngọc 14/04/2003 AH21A1A CH. Lê Kim Hùng
16 93606 Nguyễn Kim Hồng Ngọc 05/02/2003 AH21A1A CH. Lê Kim Hùng
17 94622 Nguyễn Thị Như Ngọc 02/03/2003 AH21A1A CH. Lê Kim Hùng
18 92873 Hồ Phạm Thúy Nhi 15/12/2003 AH21A1A CH. Lê Kim Hùng
19 92958 Trương Bình Yến Nhi 27/07/2003 AH21A1A CH. Lê Kim Hùng
20 93040 Võ Thị Yến Nhi 13/10/2003 AH21A1A CH. Lê Kim Hùng
21 92981 Sô Thị Nhung 19/07/2002 AH21A1A CH. Lê Kim Hùng
22 93473 Võ Thị Mỹ Phượng 09/05/2002 AH21A1A CH. Lê Kim Hùng
23 93475 Huỳnh Thị Lệ Quyên 27/02/2003 AH21A1A CH. Lê Kim Hùng
24 93257 Nguyễn Thị Mỹ Quyên 06/09/2003 AH21A1A CH. Lê Kim Hùng
25 92937 Lê Thị Quỳnh 20/05/2001 AH21A1A CH. Lê Kim Hùng
26 93238 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 11/08/2003 AH21A1A CH. Lê Kim Hùng
27 94572 Nguyễn Văn Tân 01/05/2002 AH21A1A CH. Lê Kim Hùng
28 93416 Nguyễn Trần Dạ Thảo 01/05/2003 AH21A1A CH. Lê Kim Hùng
29 93316 Nguyễn Thị Thu 19/12/2003 AH21A1A CH. Lê Kim Hùng
30 94566 Trần Đặng Anh Thư 21/01/2003 AH21A1A CH. Lê Kim Hùng
31 94649 Nguyễn Thị Ngọc Thuận 10/05/2003 AH21A1A CH. Lê Kim Hùng
32 94052 Tô Phạm Anh Tiến 19/11/2003 AH21A1A CH. Lê Kim Hùng
33 93621 Lê Thị Trà 21/01/2003 AH21A1A CH. Lê Kim Hùng
34 93002 Đỗ Mai Quỳnh Trang 01/06/2003 AH21A1A CH. Lê Kim Hùng
35 93073 Nguyễn Hữu Trí 06/08/2003 AH21A1A CH. Lê Kim Hùng
36 93304 Nguyễn Thị Lan Trinh 16/08/2003 AH21A1A CH. Lê Kim Hùng
37 93415 Võ Thùy Trinh 07/02/2003 AH21A1A CH. Lê Kim Hùng
38 93249 Phan Thị Thanh Trúc 02/07/2003 AH21A1A CH. Lê Kim Hùng
39 93092 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 09/07/2003 AH21A1A CH. Lê Kim Hùng
40 93026 Trần Thị Kiều Uy 18/10/2003 AH21A1A CH. Lê Kim Hùng
41 93627 Nguyễn Thị Tú Uyên 25/03/2003 AH21A1A CH. Lê Kim Hùng
42 93082 Hồ Thành Văn 29/06/2002 AH21A1A CH. Lê Kim Hùng
43 93610 Nguyễn Thị Vàng 28/08/2003 AH21A1A CH. Lê Kim Hùng
44 92990 Nguyễn Anh Vi 01/12/2003 AH21A1A CH. Lê Kim Hùng
45 93033 Phan Thị Hà Vi 25/01/2003 AH21A1A CH. Lê Kim Hùng
46 93571 Trần Quốc Việt 07/09/2003 AH21A1A CH. Lê Kim Hùng
47 93639 Trần Minh Vũ 13/02/2003 AH21A1A CH. Lê Kim Hùng
48 93424 Dương Thị Ngọc Vy 11/09/2003 AH21A1A CH. Lê Kim Hùng
49 93270 Nguyễn Tường Vy 16/09/2003 AH21A1A CH. Lê Kim Hùng
50 93513 Nguyễn Thị Như Ý 12/05/2003 AH21A1A CH. Lê Kim Hùng
51 93090 Nguyễn Thị Hải Yến 08/01/2003 AH21A1A CH. Lê Kim Hùng
52 93480 Nguyễn Thị Kim Yến 21/11/2003 AH21A1A CH. Lê Kim Hùng
1 93961 Trần Thị Vân Anh 09/11/2003 AH21A1B CH. Trần Quốc Gia Hòa
2 94399 Lê Thị Thanh Bình 12/04/2003 AH21A1B CH. Trần Quốc Gia Hòa
3 94611 Trần Văn Cầu 04/03/2001 AH21A1B CH. Trần Quốc Gia Hòa
4 94046 Nguyễn Lê Quốc Cường 16/07/2003 AH21A1B CH. Trần Quốc Gia Hòa
5 93994 Phan Lê Đạc 17/02/2003 AH21A1B CH. Trần Quốc Gia Hòa
6 94473 Trương Thị Diễm Diễm 18/05/2003 AH21A1B CH. Trần Quốc Gia Hòa
7 93708 Vũ Thị Thanh Định 03/11/2003 AH21A1B CH. Trần Quốc Gia Hòa
8 94617 Phan Khánh Duy 15/11/2003 AH21A1B CH. Trần Quốc Gia Hòa
9 93777 Võ Mỹ Duyên 27/05/2003 AH21A1B CH. Trần Quốc Gia Hòa
10 94086 Vũ Thị Giang 17/05/2003 AH21A1B CH. Trần Quốc Gia Hòa
11 94588 Hồ Thị Thu Hà 21/08/2003 AH21A1B CH. Trần Quốc Gia Hòa
12 93659 Lương Thị Hoàng Liên Hà 12/11/2003 AH21A1B CH. Trần Quốc Gia Hòa
13 94417 Phan Hoàng Hà 23/01/2003 AH21A1B CH. Trần Quốc Gia Hòa
14 93786 Nguyễn Thị Cẩm Hằng 06/12/2003 AH21A1B CH. Trần Quốc Gia Hòa
15 94073 Huỳnh Thị Mỹ Hạnh 10/12/2003 AH21A1B CH. Trần Quốc Gia Hòa
16 94268 Huỳnh Thị Ngọc Khang 26/03/2003 AH21A1B CH. Trần Quốc Gia Hòa
17 94380 Võ Thị Thúy Kiều 20/01/2003 AH21A1B CH. Trần Quốc Gia Hòa
18 93887 Cao Huỳnh Thanh Lan 22/10/2003 AH21A1B CH. Trần Quốc Gia Hòa
19 94618 Lê Thi Ái Linh 02/08/2003 AH21A1B CH. Trần Quốc Gia Hòa
20 94126 Lê Thị Hoài Linh 23/12/2003 AH21A1B CH. Trần Quốc Gia Hòa
21 93692 Nguyễn Quyền Linh 06/08/2003 AH21A1B CH. Trần Quốc Gia Hòa
22 94298 Dương Ngọc Loan 15/02/2003 AH21A1B CH. Trần Quốc Gia Hòa
23 93757 Nguyễn Thị Lợi 16/01/2003 AH21A1B CH. Trần Quốc Gia Hòa
24 93423 Mai Lê Thị Ly 30/07/2003 AH21A1B CH. Trần Quốc Gia Hòa
25 94278 Trương Thị Mận 16/06/2003 AH21A1B CH. Trần Quốc Gia Hòa
26 94480 Lê Đoàn Huệ Minh 03/07/2003 AH21A1B CH. Trần Quốc Gia Hòa
27 94097 Nguyễn Thị Mùi 10/10/2003 AH21A1B CH. Trần Quốc Gia Hòa
28 93998 Nguyễn Trà My 09/06/2003 AH21A1B CH. Trần Quốc Gia Hòa
29 93704 Nguyễn Hải Nam 18/07/2003 AH21A1B CH. Trần Quốc Gia Hòa
30 94464 Phan Đoàn Như Ngọc 09/11/2003 AH21A1B CH. Trần Quốc Gia Hòa
31 93729 Ngô Thị Kim Nguyên 30/06/2003 AH21A1B CH. Trần Quốc Gia Hòa
32 93709 Nguyễn Thị Kiều Oanh 12/10/2003 AH21A1B CH. Trần Quốc Gia Hòa
33 94364 Hoàng Thị Hương Quỳnh 02/05/2003 AH21A1B CH. Trần Quốc Gia Hòa
34 94412 Nguyễn Mai Tâm 08/06/2003 AH21A1B CH. Trần Quốc Gia Hòa
35 93791 Lê Thị Thu Thảo 30/07/2003 AH21A1B CH. Trần Quốc Gia Hòa
36 93655 Lê Anh Thư 03/02/2003 AH21A1B CH. Trần Quốc Gia Hòa
37 94311 Trình Thị Thư 25/01/2003 AH21A1B CH. Trần Quốc Gia Hòa
38 94141 Nguyễn Thị Thu Thủy 11/11/2003 AH21A1B CH. Trần Quốc Gia Hòa
39 94550 Nguyễn Thị Thu Thủy 14/08/2003 AH21A1B CH. Trần Quốc Gia Hòa
40 93854 Cao Nữ Ngọc Trâm 01/09/2003 AH21A1B CH. Trần Quốc Gia Hòa
41 94061 Nguyễn Thụy Bích Trâm 06/05/2003 AH21A1B CH. Trần Quốc Gia Hòa
42 93980 Hồ Thị Kim Trang 09/01/2003 AH21A1B CH. Trần Quốc Gia Hòa
43 93902 Hoàng Thị Quỳnh Trang 30/01/2003 AH21A1B CH. Trần Quốc Gia Hòa
44 94159 Nguyễn Thị Hoài Trang 10/09/2003 AH21A1B CH. Trần Quốc Gia Hòa
45 94312 Nguyễn Ngọc Trinh 13/09/2003 AH21A1B CH. Trần Quốc Gia Hòa
46 94251 Huỳnh Đức Việt 21/06/2003 AH21A1B CH. Trần Quốc Gia Hòa
47 94306 Phạm Ngọc Yến Vy 21/09/2003 AH21A1B CH. Trần Quốc Gia Hòa
48 94106 Trần Thị Kiều Vy 27/09/2003 AH21A1B CH. Trần Quốc Gia Hòa
49 52712 Võ Thị Yến Vy 17/12/2002 AH21A1B CH. Trần Quốc Gia Hòa
50 93991 Nguyễn Thị Thanh Xuân 10/10/2003 AH21A1B CH. Trần Quốc Gia Hòa
51 94005 Phạm Thị Như Ý 26/08/2003 AH21A1B CH. Trần Quốc Gia Hòa
1 95455 Hồ Thái An 11/02/2003 AH21A2A ThS. Đặng Thị Kim Thoa
2 95870 Nguyễn Quốc Anh 22/10/2003 AH21A2A ThS. Đặng Thị Kim Thoa
3 95848 Lê Văn Đức 17/05/2003 AH21A2A ThS. Đặng Thị Kim Thoa
4 96009 Hoàng Thị Thuỳ Dung 04/09/2003 AH21A2A ThS. Đặng Thị Kim Thoa
5 95683 Lê Văn Duy 04/04/2003 AH21A2A ThS. Đặng Thị Kim Thoa
6 95191 Huỳnh Thu Hà 20/05/2003 AH21A2A ThS. Đặng Thị Kim Thoa
7 95082 Nguyễn Thị Thu Hà 29/07/2003 AH21A2A ThS. Đặng Thị Kim Thoa
8 95599 Phạm Lê Phúc Hậu 29/09/2003 AH21A2A ThS. Đặng Thị Kim Thoa
9 95431 Nguyễn Thị Thu Hoài 01/08/2003 AH21A2A ThS. Đặng Thị Kim Thoa
10 94729 Trương Thị Thanh Huệ 31/10/2003 AH21A2A ThS. Đặng Thị Kim Thoa
11 95148 Cao Lan Hương 13/03/2003 AH21A2A ThS. Đặng Thị Kim Thoa
12 95614 Phan Văn Duy Khang 19/12/2003 AH21A2A ThS. Đặng Thị Kim Thoa
13 94984 Lê Công Cảnh Kỳ 02/05/2003 AH21A2A ThS. Đặng Thị Kim Thoa
14 53742 Phạm Viết Lãm 10/02/2002 AH21A2A ThS. Đặng Thị Kim Thoa
15 93938 Huỳnh Thị Bé Liên 09/05/2003 AH21A2A ThS. Đặng Thị Kim Thoa
16 95091 Hoàng Thị Mỹ Linh 02/08/2003 AH21A2A ThS. Đặng Thị Kim Thoa
17 95956 Văn Phú Lĩnh 14/10/2002 AH21A2A ThS. Đặng Thị Kim Thoa
18 94992 Trần Thị Mỹ Ly 08/11/2003 AH21A2A ThS. Đặng Thị Kim Thoa
19 95549 Nguyễn Lương Minh 10/07/1999 AH21A2A ThS. Đặng Thị Kim Thoa
20 94891 Huỳnh Thảo My 30/08/2003 AH21A2A CH. Ngô Uyên Thi
21 95232 Văn Thị Ly Na 06/01/2003 AH21A2A CH. Ngô Uyên Thi
22 94903 Trần Thị Nga 29/07/2003 AH21A2A CH. Ngô Uyên Thi
23 94807 Đào Thị Kim Ngân 20/09/2003 AH21A2A CH. Ngô Uyên Thi
24 95223 Nguyễn Thị Bé Ngân 01/05/2003 AH21A2A CH. Ngô Uyên Thi
25 95634 Từ Thuý Ngân 09/01/2003 AH21A2A CH. Ngô Uyên Thi
26 94734 Lê Hoài Bảo Ngọc 16/11/2001 AH21A2A CH. Ngô Uyên Thi
27 94736 Nguyễn Như Ngọc 05/01/2003 AH21A2A CH. Ngô Uyên Thi
28 94937 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 28/11/2003 AH21A2A CH. Ngô Uyên Thi
29 94814 Nguyễn Thị Mỹ Nhân 14/08/2003 AH21A2A CH. Ngô Uyên Thi
30 94830 Nguyễn Đức Nhật 20/06/2003 AH21A2A CH. Ngô Uyên Thi
31 95332 Nguyễn Nữ Hoài Nhi 03/02/2003 AH21A2A CH. Ngô Uyên Thi
32 95207 Trương Hồ Phúc Nhi 22/02/2003 AH21A2A CH. Ngô Uyên Thi
33 95739 Trần Thị Linh Sương 10/04/2003 AH21A2A CH. Ngô Uyên Thi
34 95068 Nguyễn Thanh Thái 05/08/2003 AH21A2A CH. Ngô Uyên Thi
35 95706 Nguyễn Thị Phương Thảo 16/10/2003 AH21A2A CH. Ngô Uyên Thi
36 94975 Nguyễn Thị Thu Thảo 01/09/2003 AH21A2A CH. Ngô Uyên Thi
37 95967 Nguyễn Thị Thư 18/04/2003 AH21A2A CH. Ngô Uyên Thi
38 53261 Phùng Thị Ngọc Thuý 07/01/2002 AH21A2A CH. Ngô Uyên Thi
39 94826 Kiều Anh Tiến 31/08/2003 AH21A2A CH. Ngô Uyên Thi
40 95839 Trần Minh Tiến 08/02/2003 AH21A2A CH. Ngô Uyên Thi
41 93102 Lê Thị Việt Trinh 02/08/2003 AH21A2A CH. Ngô Uyên Thi
42 53341 Phan Nhật Anh Trúc 02/06/2002 AH21A2A CH. Ngô Uyên Thi
43 57094 Nguyễn Hoài Trung 26/10/2002 AH21A2A CH. Ngô Uyên Thi
44 95635 Nguyễn Thanh Tùng 29/10/2002 AH21A2A CH. Ngô Uyên Thi
45 94977 Nguyễn Hoài Uyên 22/06/2003 AH21A2A CH. Ngô Uyên Thi
46 94991 Đoàn Lê Vy 01/01/2003 AH21A2A CH. Ngô Uyên Thi
47 94730 Nguyễn Thị Hồ Đông Ý 13/11/2003 AH21A2A CH. Ngô Uyên Thi
48 96189 Phùng Thị Diệu Ý 05/01/2003 AH21A2A CH. Ngô Uyên Thi
49 94749 Võ Thị Như Ý 17/05/2003 AH21A2A CH. Ngô Uyên Thi
NGÀNH QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG
1 94497 Nguyễn Văn Anh 19/06/2003 RB21A1A ThS.  Trần Thị Ngọc Thảo
2 94802 Nguyễn Thị Mỹ Châu 02/10/2003 RB21A1A ThS.  Trần Thị Ngọc Thảo
3 95047 Trần Viễn Châu 21/02/2003 RB21A1A ThS.  Trần Thị Ngọc Thảo
4 95747 Nguyễn Đức Lưu Danh 09/01/2003 RB21A1A ThS.  Trần Thị Ngọc Thảo
5 94370 Phan Ngọc Danh 27/05/2003 RB21A1A ThS.  Trần Thị Ngọc Thảo
6 93062 Ngô Chí Đạt 17/01/2003 RB21A1A ThS.  Trần Thị Ngọc Thảo
7 94669 Ngô Nguyễn Hạnh Dung 17/07/2003 RB21A1A ThS.  Trần Thị Ngọc Thảo
8 94344 Phạm Thị Hằng 23/08/2003 RB21A1A ThS.  Trần Thị Ngọc Thảo
9 94163 Nguyễn Duy Hậu 02/03/2003 RB21A1A ThS.  Trần Thị Ngọc Thảo
10 93095 Phạm Thị Hậu 15/03/2003 RB21A1A ThS.  Trần Thị Ngọc Thảo
11 93278 Nguyễn Thị Thu Hoa 14/10/2003 RB21A1A ThS.  Trần Thị Ngọc Thảo
12 94699 Tô Thanh Phong Hoà 01/10/2003 RB21A1A ThS.  Trần Thị Ngọc Thảo
13 95195 Mai Thị Hương 25/01/2003 RB21A1A ThS.  Trần Thị Ngọc Thảo
14 95178 Nguyễn Ngọc Nhã Khanh 07/12/2003 RB21A1A ThS.  Trần Thị Ngọc Thảo
15 94651 Chế Thị Thúy Kiều 25/11/2002 RB21A1A ThS.  Trần Thị Ngọc Thảo
16 93675 Bùi Thị Tuyết Lan 20/07/2003 RB21A1A ThS.  Trần Thị Ngọc Thảo
17 94964 Phan Thị Ngọc Mai 03/01/2003 RB21A1A ThS.  Trần Thị Ngọc Thảo
18 94231 Phạm Thị Kiều My 05/10/2003 RB21A1A ThS.  Trần Thị Ngọc Thảo
19 94285 Hồ Thị Mỹ 22/03/2003 RB21A1A ThS.  Trần Thị Ngọc Thảo
20 94036 Trương Thị Thúy Ngân 15/10/2003 RB21A1A ThS. Lê Thị Kim Dung
21 94876 Đỗ Thị Yến Nhi 12/02/2003 RB21A1A ThS. Lê Thị Kim Dung
22 93966 Huỳnh Thị Kim Phin 12/05/2003 RB21A1A ThS. Lê Thị Kim Dung
23 93428 Nguyễn Thị Thanh Phương 25/10/2003 RB21A1A ThS. Lê Thị Kim Dung
24 94759 Nguyễn Đức Quân 14/02/2003 RB21A1A ThS. Lê Thị Kim Dung
25 95974 Trần Hữu Quân 08/02/2003 RB21A1A ThS. Lê Thị Kim Dung
26 93912 Nguyễn Thanh Sang 10/02/2003 RB21A1A ThS. Lê Thị Kim Dung
27 96195 Nguyễn Đức Thắng 26/04/2003 RB21A1A ThS. Lê Thị Kim Dung
28 95070 Hoàng Thanh Thanh 12/11/2003 RB21A1A ThS. Lê Thị Kim Dung
29 95611 Hồ Hoàng Thao 20/08/2003 RB21A1A ThS. Lê Thị Kim Dung
30 94271 Trần Thị Thanh Thúy 02/03/2003 RB21A1A ThS. Lê Thị Kim Dung
31 94091 Cao Văn Tiến 29/04/2003 RB21A1A ThS. Lê Thị Kim Dung
32 95846 Hùynh Ngọc Phương Trâm 21/10/2002 RB21A1A ThS. Lê Thị Kim Dung
33 93533 Võ Thị Ngọc Trâm 11/06/2003 RB21A1A ThS. Lê Thị Kim Dung
34 92984 Lê Thị Yến Trinh 03/09/2003 RB21A1A ThS. Lê Thị Kim Dung
35 95770 Phạm Văn Tuấn 03/12/2002 RB21A1A ThS. Lê Thị Kim Dung
36 93409 Trần Văn Ty 06/04/2003 RB21A1A ThS. Lê Thị Kim Dung
37 95921 Trịnh Văn Tý 07/06/2002 RB21A1A ThS. Lê Thị Kim Dung
38 93972 Huỳnh Thị Kim Yến 15/01/2003 RB21A1A ThS. Lê Thị Kim Dung