Danh sách doanh nghiệp thực tập và Group Hướng dẫn các lớp TTNN1 Khóa 20 năm học 2021-2022

Khoa Du lịch thông báo danh sách doanh nghiệp thực tập và các Group hướng dẫn TTNN1 các lớp Khóa 20 năm học 2021-2022

1. Danh sách doanh nghiệp thực tập:

Chi tiết tại link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1A_kzl1YXko3MshXfdfftkunoqt_4PKn-/edit#gid=710150622 

2. Group hướng dẫn thực tập nghề nghiệp 1:

- Lớp AH20A1A: GVHD: NCS. Đặng Thị Kim Thoa: https://zalo.me/g/rxypnd041

- Lớp AH20A1B: ThS. Nguyễn Thị Kim Sa: https://zalo.me/g/ailudd523

- Lớp AH20A2A: CH. Ngô Uyên Thi: https://zalo.me/g/flttal360

- Lớp AH20A2B: ThS. Lê Thị Kim Dung:  https://zalo.me/g/nyvxlk595

- Lớp AH20A3A: GVHD: ThS. Lê Thị Mai: https://zalo.me/g/eoepeq682

- Lớp AH20A3B: GVHD: CH. Trần Quốc Gia Hòa: https://zalo.me/g/svhjfc970

- Lớp AH20A4A: CH. Lê Kim Hùng: https://zalo.me/g/rgxvnj565

- Lớp RB20A1A + RB20A1B: GVHD. CH. Lê Kim Hùng: https://zalo.me/g/yujupy835

- Lớp AT20A1A: GVHD: NCS. Đặng Thị Kim Thoa: https://zalo.me/g/iglywi680

- Lớp AT20A1B: GVHD: ThS. Lê Thị Hồng Thúy: https://zalo.me/g/tdnhdv735

- Lớp AT20A2A: GVHD. CH. Ngô Uyên Thi: https://zalo.me/g/rnmifc639

- Lớp AT20A2B: GVHD: ThS. Nguyễn Thị Ngọc Trinh: https://zalo.me/g/rcbagz833

BCS các lớp chủ động chia sẻ thông tin về lớp để đảm bảo sinh viên tham gia đầy đủ.

3. Sinh viên lưu ý:
1/ SV đi thực tập Phú Quốc theo dõi thông báo tiếp theo của Khoa và GVHD
2/ SV không đi Phú Quốc nhưng theo đơn vị của Khoa thì chủ động liên hệ doanh nghiệp theo thông tin Khoa công bố, sau khi phỏng vấn và đi thực tập thì báo cáo lại kết quả cho GVHD để cập nhật lên hệ thống"
3/ SV tự túc tìm đơn vị thực tập phải đảm bảo khách sạn từ 4* trở lên, báo cáo GVHD để cập nhật hệ thống

Trân trọng!