Kiểm tra tên đề tài tốt nghiệp để in phụ lục văn bằng

Kiểm tra tên đề tài tốt nghiệp để in phụ lục văn bằng

Để chuẩn bị cho việc in phụ lục văn bằng cho sinh viên, học viên đã tốt nghiệp đợt 1,

Khoa Du lịch thông báo cho sinh viên K17 tiến hành rà soát tên đề tài tốt nghiệp của mình

Quyết định: https://drive.google.com/file/d/1gO1_c7cMyuLihyKXtHt_WVn-6PtKYn8s/view?usp=sharing

Tờ trình điều chỉnh tên đề tài bổ sung: https://drive.google.com/file/d/1Ca1XESE9znHXow1m7hYqlL6Pfwnbz9Yg/view?usp=sharing

Hạn chót đến 11h ngày 17/9/2021. Nếu có sai sót/điều chỉnh, sinh viên chủ động liên hệ giáo viên hướng dẫn.

Sau thời hạn trên SV ko phản hồi coi như đồng ý với quyết định đã thông báo.