Quy trình đón tiếp khách quốc tế và quy trình tổ chức Hội nghị hội thảo quốc tế

Phòng Đối ngoại và Hợp tác doanh nghiệp triển khai quy trình đón tiếp khách quốc tế và quy trình tổ chức Hội nghị hội thảo quốc tế.

1) Các khách quốc tế đến thăm và làm việc với trường phải có CV báo khách gửi PA 03, Sở ngoại vụ và công an thành phố

2) Hội nghị hội thảo quốc tế phải gửi đề án xin phép Bộ giáo dục và đào tạo trước thời gian tổ chức từ 30-45 ngày.

Quý thầy cô lưu ý để triển khai đúng quy định.