TB tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên nhập học năm 2020

Nhằm kiểm tra toàn diện sức khỏe SV đầu khoá học, đánh giá tình trạng sức khoẻ của SV để bảo đảm đủ điều kiện tham gia quá trình học tập tại trường và lưu vào hồ sơ sức khỏe của SV. Nhà trường thông báo đến toàn thể SV khóa nhập học năm 2020 về thời gian, địa điểm khám sức khỏe cụ thể như sau:

1. Thời gian:

* Ngày 07/11/2020 (Thứ 7):

  • Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h15
  • Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h15
  • Buổi tối: Từ 17h30 đến 18h30

* Ngày 08/11/2020 (Chủ nhật):

  • Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h15.
  • Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h15

 (Lịch khám cụ thể của từng lớp ở danh sách kèm theo)

2. Địa điểm: Hội trường Edison, Trường Đại học Đông Á - 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh.

3. Đối tượng khám sức khỏe

Tất cả SV nhập học khóa 2020 có đóng tiền khám sức khỏe (Có danh sách cụ thể kèm theo).

4. Yêu cầu:

  • 100% SV có tên trong danh sách kèm theo tham gia khám sức khỏe đầy đủ, đúng thời gian quy định.

* Lưu ý: Trường hợp SV không tham gia khám sức khoẻ theo nội dung thông báo này phải đi khám ở bên ngoài, tự chịu chi phí và gửi kết quả về cho Phòng Quản lý Đào tạo và Công tác Sinh viên (cô Nguyễn Thanh Tuyết Hoa) thông qua CVHT lớp chậm nhất ngày 21/11/2020 để bổ sung vào hồ sơ nhập học. Sau thời gian này, nếu SV không bổ sung giấy khám sức khỏe cho Nhà trường thì xem như hồ sơ nhập học chưa đạt yêu cầu.

  • Lớp trưởng nhận mẫu giấy khám sức khỏe tại Phòng Tài chính kế toán (201) từ ngày 04/11/2020 trong giờ hành chính (Cô Nguyễn Thị Minh Nguyệt) và phát cho SV lớp đã đăng ký khám sức khỏe để dán ảnh 4x6 vào góc trên bên trái giấy khám sức khoẻ, ghi tên lớp và số ID SV vào góc trên bên phải và điền các thông tin cá nhân theo hướng dẫn (Khi đi khám sức khoẻ phải mang theo giấy này và thẻ SV).
  • CVHT và Ban Cán sự lớp thông báo, nhắc nhở và đôn đốc SV lớp thực hiện việc khám sức khoẻ đảm bảo đầy đủ, đúng đối tượng và thời gian quy định.