Thông báo chương trình học bổng “Thắp sáng tương lai mùa 9”

Chương trình học bổng “Thắp sáng tương lai mùa 9”

Đối tượng đăng ký dự tuyển học bổng:

-  SV năm 1, 2, 3 thuộc khối ngành Kinh tế, Công nghệ thông tin, Luật của Nhà trường.

-  SV vượt khó trong mọi hoàn cảnh để đạt được thành tích học tập tốt.

-  Ưu tiên SV tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng hoặc có ý tưởng về các dự án khởi nghiệp/phi lợi nhuận hướng về cộng đồng.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 20/08/2021 - 30/08/2021.

Tất cả SV thuộc diện nêu trên đủ điều kiện đăng ký dự tuyển học bổng “Thắp sáng tương lai mùa 9” truy cập trang web: thapsangtuonglai.com chọn mục “Đăng ký học bổng" và điền đầy đủ thông tin vào mẫu có sẵn trước ngày 30/08/2021.