Thông báo đăng kí đơn vị TTNN2 đối với K20

Thông báo đăng kí đơn vị TTNN2 đối với K20

Khoa Du lịch thông báo triển khai cho sinh viên đăng ký TTNN2 đối với K20

- Thời gian: 15 tuần tính từ ngày bắt đầu thực tập.

- Địa điểm: Theo danh sách của khoa công bố hoặc tự túc từ 4* trở lên

 - Link danh sách của Khoa công bố: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TbQReEemyHVsfRI08MdgHL0tyPaqSVV_/edit?dls=true#gid=928108112

- Link lấy danh sách các lớp: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PrskHvoMTz2wzotSsRcaDXnoR6GWPda-/edit?usp=sharing&ouid=117405279032446807632&rtpof=true&sd=true

          - Lưu ý:

          + Sv đăng kí đi Phú Quốc tạm đóng phí  1tr5 hạn chót đến ngày 06.12.2022

          + Lớp trưởng các lớp lưu ý, tải file danh sách lớp mình về triển khai cho lớp đăng ký theo danh sách của khoa công bố hoặc tự túc từ 4* trở lên, gửi email: lyntl@donga.edu.vn (cô Ly)

          - Thời gian chốt danh sách: đến 17h00 thứ 7 ngày 26.11.2022.

          Sau khi sinh viên hoàn thành, khoa sẽ làm việc với doanh nghiệp và lập kế hoạch trình phòng đào tạo. Khi được phê duyệt kế hoạch sẽ công bố ngày bắt đầu thực tập chính thức.

          Kính đề nghị CVHT và BCS các lớp K20 lưu ý nhắc nhở đốc thúc lớp triển khai đăng ký đúng hạn để khoa kịp thời triển khai kế hoạch.