Thông báo kết quả thi CĐR Ngoại Ngữ tháng 7/2021 - Tiếng Anh (TOEIC)

Thông báo kết quả thi CĐR Ngoại Ngữ tháng 7/2021 - Tiếng Anh (TOEIC)

Chúc mừng 34 sinh viên Khoa Du lịch đã có kết quả Đạt trong kỳ thi Năng lực đầu ra Tiếng Anh (TOEIC) dành cho sinh viên không chuyên ngữ tháng 7/2021. 

TT

 

IDSV

 

Họ tên sinh viên

Lớp

Ngành

 

 

sinh hoạt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

42309

 

Lê Đình

Lượng

AT17A1

Quản trị DV DL&LH

2

41159

 

Hoàng Thị Diệu

Linh

AT17A1

Quản trị DV DL&LH

3

40628

 

Phan Thị Bích

Ngân

AT17A1

Quản trị DV DL&LH

4

41716

 

Cao Nguyên

Hảo

AT17A1

Quản trị DV DL&LH

5

41835

 

Trần Công Hồng

Nhẫn

AT17A1

Quản trị DV DL&LH

6

41367

 

Nguyễn Thị Thu

Thương

AT17A1

Quản trị DV DL&LH

7

41138

 

Đỗ Thị Minh

Thứ

AT17A1

Quản trị DV DL&LH

8

35315

 

Võ Minh

Triết

QH15A1.1

Quản trị DV DL&LH

9

38668

 

Nguyễn Thị

Hiền

AH16A1

Quản trị khách sạn

10

39161

 

Nguyễn Phi Mỹ

Linh

AH16CLC

Quản trị khách sạn

11

41893

 

Phan Thị Thanh

Linh

AH17A1

Quản trị khách sạn

12

40470

 

Hoàng Hạ

Quỳnh

AH17A1

Quản trị khách sạn

13

40910

 

Lê Thị Tú

Trinh

AH17A1

Quản trị khách sạn

14

41070

 

Nguyễn Thị Hoài

Nhi

AH17A1

Quản trị khách sạn

15

41023

 

Lê Thị Thanh

Tuyền

AH17A1

Quản trị khách sạn

16

40835

 

Trương Văn

Khải

AH17A1

Quản trị khách sạn

17

40525

 

Trương Thị Cẩm

Linh

AH17A1

Quản trị khách sạn

18

41990

 

Hoàng Thị Ngọc

Lan

AH17A1

Quản trị khách sạn

19

41572

 

Đinh Thị Cẩm

AH17A1

Quản trị khách sạn

20

40731

 

Huỳnh Thị Kim

Hằng

AH17A2

Quản trị khách sạn

21

40772

 

Phan Thị Mỹ

Đông

AH17A2

Quản trị khách sạn

22

40963

 

Huỳnh Thị

Dân

AH17A2

Quản trị khách sạn

23

41952

 

Nguyễn Thị Mỹ

Hạnh

AH17A2

Quản trị khách sạn

24

41054

 

Đinh Quý

Hải

AH17A2

Quản trị khách sạn

25

40601

 

Phan Văn

Quý

AH17A2

Quản trị khách sạn

26

40592

 

Phan Thị Diệu

Linh

AH17A3

Quản trị khách sạn

27

42580

 

Trần Thị Thanh

Thu

AH17A3

Quản trị khách sạn

28

41703

 

Trần Thị Cẩm

Nhung

AH17A3

Quản trị khách sạn

29

42280

 

Hoàng Thị Như

Quỳnh

AH17A3

Quản trị khách sạn

30

41953

 

Đỗ Thị Trinh

Nữ

AH17A3

Quản trị khách sạn

31

42578

 

Phan Thị Quỳnh

Trâm

AH17A3

Quản trị khách sạn

32

41449

 

Phạm Ngọc Tuyết

Trinh

AH17A3

Quản trị khách sạn

33

41498

 

Phan Thị Thanh

Thủy

AH17A3

Quản trị khách sạn

34

41424

 

Đoàn Thị Ngọc

Trân

AH17A3

Quản trị khách sạn

Kết quả điểm của thí sinh dự thi tháng 7/2021 sẽ được công bố vào tài khoản cá nhân của từng sinh viên trước 11/8/2021. Theo đó sinh viên học ngoại ngữ không chuyên là Tiếng Anh có kết quả đạt trong kỳ thi được công nhận đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ.

Trân trọng thông báo và chúc mừng khoa cùng sinh viên.