THÔNG BÁO Triển khai hoàn thành TTTN, TTNN1, TTNN2 năm 2021

Triển khai hoàn thành TTTN, TTNN1, TTNN2 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v Triển khai hoàn thành TTTN, TTNN1, TTNN2 năm 2021

Căn cứ Kế hoạch về việc phân công nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch và triển khai công tác đào tạo năm học 2020 - 2021;

Căn cứ Thông báo số: 158/TB-ĐHĐA-ĐT về Kế hoạch triển khai kỳ thực tập tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên chính quy bậc Đại học khoá 17A(2017-2021), 18A (2018-2022), 19A (2019-2023)

Căn cứ vào Chương trình đào tạo các bậc học được Hiệu trưởng phê duyệt;

Khoa Du lịch thông báo triển khai các nội dung về TTTN cho K17, TTNN2 cho K18, TTNN1 cho K19.

Đối với K17: Dự kiến ngày bắt đầu:  2/4 - 4/4/2021

Đối với K18 & K19: Dự kiến ngày bắt đầu: 10/4 -15/4/2021 (Đợt 1) và 10/6 - 15/6/2021 (Đợt 2) Tùy thuộc vào lịch học và chương trình đang triển khai.

(Sinh viên có thể phải di chuyển sớm trước vài ngày để có thời gian nghỉ ngơi và làm quen với công việc)

Thời gian thực tập: 2 tháng

Link đăng ký K17: https://drive.google.com/file/d/1EaaLIvqOlM-CTqd7EhqyFTvcTub4WlT6/view?usp=sharing

Link đăng ký K18:  https://drive.google.com/file/d/1fRW5eZYAmpiiJLKW_Ra5MA1b-rWh49Q9/view?usp=sharing

Link đăng ký K19: https://drive.google.com/file/d/1VYQoMUQsclmnEZkbZq_M4jZ2fspS503p/view?usp=sharing

Thời hạn đăng ký: 17h00 ngày 30/03/2021

Chi tiết và giải đáp thắc mắc về nội dung thực tập, sinh viên theo dõi trên live tream (trực tuyến) vào lúc 19h00 - 19h30 ngày 02/04/2021 tại Facebook: Đại học Đông Á.

Ghi chú: Những sinh viên không thực tập theo trường thì tự túc đơn vị.