Thông báo Triển khai Thực tập nghề nghiệp 1 (TTNN1) đối với K21 ngành Quản trị Khách sạn; ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống và sinh viên học ghép

Khoa Du lịch triển khai đăng ký đơn vị Thực tập nghề nghiệp 1 (TTNN1) đối với K21 ngành Quản trị Khách sạn; ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống và sinh viên học ghép

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP 1

( Áp dụng cho SV ngành Quản trị khách sạn và Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống K21).

Thời gian thực tập: Từ ngày 20-23/02/2023 đến ngày 20-30/03/2023.

Thời hạn nộp báo cáo: Đến 20.04.2023.

Hình thức báo cáo: Video hoặc bản giấy (Đọc kĩ hướng dẫn báo cáo đã đăng ở web khoa)

Nội dung thực tập:

- Sinh viên tham gia thực tập tại doanh nghiệp trải nghiệm công việc như một nhân viên thực sự.

- Sinh viên thực tập nhận thức về ngành nghề dịch vụ, khối ngành Quản trị Khách sạn – Nhà hàng tại các công ty kinh doanh dịch vụ, du lịch, nhà hàng, khách sạn (đối với nhà hàng khách sạn phải có tiêu chuẩn từ 3* trở lên hoặc có quy mô tương đương 50 phòng, 100 chỗ ngồi trở lên) tại Đà Nẵng hoặc các đơn vị là đối tác của nhà trường.

1. Đối với Sinh viên đăng ký thực tập theo chương trình tập trung của Khoa:

- Địa điểm thực tập: Samten Hills Dalat, Đà Lạt, Lâm Đồng.

- Phương tiện di chuyển, ăn, ở, đi lại: Doanh nghiệp hỗ trợ 100% (tương đương 5tr500k/ đợt/ sinh viên) + Hỗ trợ chi phí sinh hoạt từ 1.000.000 đến 2.000.000 đồng (tiền mặt)

2. Đối với Sinh viên đăng ký tự túc đơn vị thực tập:

- Sinh viên vào link Việc làm sinh viên Khoa Du lịch https://zalo.me/g/yzbvlg059

để cập nhật thông tin tuyển dụng từ các đơn vị (Lưu ý: Sinh viên chủ động liên hệ với đơn vị theo công bố tại group việc làm của Khoa)

* Lưu ý: Không bắt buộc sinh viên đăng ký theo đơn vị của Khoa

3. Link mẫu đơn đăng ký:

- Link danh sách lớp: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iw9zqet6BZCzIm29HNJ7gIPWfnL0dfgj/edit?usp=sharing&ouid=106585215766434386098&rtpof=true&sd=true

- Link mẫu đơn đăng ký theo chương trình Thực tập:

https://docs.google.com/document/d/1t4FjCEKmxiqEkPz4pkJnD2rlp8cB0H10/edit?usp=sharing&ouid=106585215766434386098&rtpof=true&sd=true

- Link mẫu đơn đăng ký đơn vị thực tập tự túc:

https://docs.google.com/document/d/1sQlw4PldoOd5c6mx0jaRWuKYDaZGUI24/edit?usp=sharing&ouid=106585215766434386098&rtpof=true&sd=true

(BCS dùng email Đông Á để xem và lưu mẫu về)

4. Thời hạn:

- Thời gian chốt danh sách đăng ký: đến trước 14h00 ngày 14/02/2023 (Thứ ba)

- Thời gian gửi đơn đăng ký đơn vị thực tập: đến trước 14h00 ngày 15/02/2023 (Thứ tư)

*Lưu ý:

+ Vào sáng ngày 10/02/2023, Khoa Du lịch đã triển khai họp với BCS lớp, BCS lớp đã triển khai đến lớp theo nội dung cuộc họp. Nay lớp trưởng các lớp tải file danh sách lớp mình về triển khai cho lớp đăng ký, gửi email danh sách đăng ký và đơn đăng ký về CVHT.

+ Sinh viên nào đã nghỉ học thì ghi chú nghỉ học, không xóa tên ra khỏi danh sách

+ Gửi email gắn file đính kèm, không gửi link drive

+ CVHT tổng hợp và gửi email về xinhnt@donga.edu.vn (Cô Xinh) và đơn đăng ký theo lớp theo thời hạn như trên