THÔNG BÁO Triển khai TTNN2, TTTN năm học 2021 - 2022

Triển khai TTNN2, TTTN năm học 2021 - 2022

THÔNG BÁO

V/v Triển khai hoàn thành TTNN2, TTTN năm 2021

Khoa Du lịch thông báo triển khai các nội dung về TNN2, TTTN cho K18, TTNN2 cho K19.

Đối với sinh viên thực tập theo trường K18 & K19 năm học 2021-2022, như sau:

*Thời gian dự kiến:

+ K19: Thời gian đi TTNN2 15 tuần (tính từ ngày 01/12/2021)

+ K18: Thời gian đi TTNN2 & TTTN 20 tuần (tính từ ngày 01/12/2021)

*Thời gian Di chuyển dự kiến ngày 28 & 29/11/2021.

Link đăng ký K18: https://docs.google.com/file/d/1PdSGVEQPfMODzfaDZTYSGT2OxP7bou0X/edit?usp=docslist_api&filetype=msexcel

Link đăng ký K19: https://docs.google.com/file/d/1Y2NRYHHk8gCPDAefSdLSIjvfryz1r2DD/edit?usp=docslist_api&filetype=msexcel

Đối với sinh viên không tham gia thực tập theo trường, K18 & K19 năm học 2021-2022:

Sinh viên tự túc đơn vị thực tập, Khoa sẽ giới thiệu một số đơn vị thực tập cho sinh viên tham khảo và tự liên hệ. Vui lòng chú ý các thông báo trên Facebook Khoa Du lịch trong thời gian tới.

Lưu ý: Một số sinh viên lo lắng về an toàn covid 19: Sinh viên có thể đăng ký tự túc chọn đơn vị an toàn hơn, hoặc tự nguyện làm đơn xin rút học phần và thực tập với khóa sau.