Thông báo về Kỳ thi năng lực ngoại ngữ đầu ra (CĐR) đối với sinh viên các bậc, hệ tại Đà Nẵng trong tháng 08/2021 (thi trực tuyến)

Thông báo về Kỳ thi năng lực ngoại ngữ đầu ra (CĐR) đối với sinh viên các bậc, hệ tại Đà Nẵng trong tháng 08/2021 (thi trực tuyến)

Đối với thí sinh đăng ký theo cá nhân, thí sinh điền thông tin tại mẫu đăng ký (đường link tô xanh và mã QR trong thông báo).  https://tinyurl.com/5dwkcswu

Đối với thí sinh đăng ký chung theo nhóm lớp, Đại diện lớp hoặc Cố vấn học tập gửi danh sách đăng ký gồm đầy đủ thông tin đến email fltc@donga.edu.vn (có hướng dẫn cụ thể tại thông báo). 👉👉 SV lưu ý về việc đăng ký đúng hạn: Đợt thi ngày 14 & 15/8 hết hạn đăng ký vào 6/8 Đợt thi ngày 28 & 29/8 hết hạn đăng ký ngày 20/8 Đơn đăng ký sau thời gian này sẽ được chuyển sang đợt thi tiếp theo để đảm bảo các công tác chuẩn bị và tổ chức của kỳ thi.

Chi tiết toàn bộ thông báo xem file: https://docs.google.com/document/d/14J3eta4o6G0deGlzqVewfBYN1WK0MJwTmerM6XV7pSA/edit?usp=sharing