TB v/v hoàn thành Báo cáo kiến tập

Căn cứ vào Chương trình đào tạo mới được áp dụng từ năm học 2018- 2019 với học phần Kiến tập thực địa (2TC), Khoa du lịch tiến hành tổ chức các chương trình Kiến tập cho Sinh viên được trải nghiệm thực tế bên cạnh việc học các lý thuyết tại Trường.

Sau khi hoàn thành chương trình Kiến tập ( SV đăng kí tự chọn), SV Khóa 18 bắt buộc nộp bài Báo cáo Kiến tập theo quy định của Khoa như sau:

Thời hạn nộp

 • ĐN- Lào - Thái lan - ĐN: 16h, ngày 15/8/2019
 • ĐN- Đà Lạt - ĐN: 16h, ngày 22/8/2019
 • ĐN- Huế - ĐN: 16h, ngày 23/8/2019
 • SV tham gia 2 chương trình: 16h, ngày 26/8/2019

Bao gồm:

I. Bài báo cáo kiến tập sau khi kết thúc hành trình 

1. Quy định trình bày

1. Trang bìa theo mẫu M1 – Đóng tập thành cuốn

2. Mục lục

3. Nội dung  (phần 1; phần 2; phần 3)

4. Tài liệu tham khảo

5. Phụ lục (nếu có)

 • Số trang báo cáo: từ 20 đến 30 trang (KHÔNG kể Trang bìa, Trang nhận xét và Phụ lục)
 • Được đánh máy trên cỡ giấy A4 
 • Sử dụng bảng mã Unicode ; Font chữ Times New Roman ; Cỡ chữ 13; Dãn dòng đặt ở chế độ 1,5 line, số lượng dòng trong mỗi trang là từ 30-33 dòng.
 • Tiêu đề phần/chương cỡ chữ 16 + in hoa + in đậm (Bold); Tiêu đề các mục: cỡ chữ 13, chữ thường, in đậm;
 • Định lề trang giấy: Top: 2 cm, Left: 3,0 cm, Header: 2 cm, Right: 2 cm
 • Số thứ tự từng trang đặt ở phía phải ở cuối trang

2.  Kết cấu nội dung

Phần 1: Tổng quan Tour kiến tập

1.1. Giới thiệu tổng quan về điểm đến (tất cả các điểm trong hành trình)

1.2. Giới thiệu về Hướng dẫn viên: chuyên môn, tác phong, nghiệp vụ, cách xử các tình huống phát sinh trong quá trình đi tour…

1.3. Giới thiệu lộ trình toàn bộ tuyến một cách ngắn gọn: Lịch trình hoạt động từng ngày (Ghi rõ thời gian ngày , giờ cụ thể, ghi sát với thực tế, không phải lịch trình của nhà trường đã đưa cho SV)

Ví dụ:

Ngày 2: (26/3/20...) Tham quan Nha Trang (ghi rõ thời gian mà xe di chuyển giữa các điểm với nhau).

8g00 tham quan Chùa Long Sơn đến 8g45 rời điểm

9g00 tham quan Tháp Bà Ponagar đến 9g45 rời điểm

.......

11g30 Ăn trưa tại nhà hàng Hương Biển, Địa chỉ................Số điện thoại.............

Phần 2: Dịch vụ trong Tour kiến tập

2.1. Cảm nhận chung về nét đặc trưng văn hóa các địa phương: Ẩm thực, văn hóa ứng xử, các sinh hoạt đặc trưng trong đời sống hàng ngày...

2.2. Mô tả từng đặc điểm tham quan trong chương trình: thời gian di chuyển, dịch vụ tại điểm đến, giá vé tham quan - dịch vụ, các phương tiện sử dụng của điểm đến, các cơ sở lưu trú và kinh doanh dịch vụ ăn uống trong chương trình. (hình ảnh kèm theo)

2.3. Đánh giá về các cơ sở kỹ thuật, dịch vụ phục vụ du lịch của từng địa phương mà đoàn đi qua: Hệ thống giao thông, khách sạn, nhà hàng, phương tiện vận chuyển...

Phần 3 : Tổng kết

3.1. Đánh giá toàn bộ chuyến đi: Thành công, không thành công nêu dẫn chứng cụ thể. Những thuận lợi, khó khăn cá nhân hoặc tập thể trong chuyến đi.

3.2. Những góp ý và kiến nghị: nếu được đưa ra các giải pháp khắc phục những vấn đề mà theo tác giả là chưa tốt.

3.3. Kiến thức sinh viên tiếp nhận từ chương trình đi kiến tập tour thực tế.

Danh mục các tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo phải ghi rõ tác giả, nguồn gốc, nhà xuất bản, năm xuất bản…

Phụ lục (nếu có)

Phần này bao gồm những nội dung cần thiết nhằm minh họa hoặc bổ trợ cho nội dung báo cáo như số liệu, mẫu biểu, hình ảnh, bản đồ, name card, brochure, giá cả dịch vụ...

LƯU Ý:

 • Sinh viên phải biết tổng hợp thông tin, lấy những thông tin cần thiết và viết lại bằng văn viết của chính tác giả. Không nên chép lan man, thông tin không chọn lọc.
 • Hình ảnh minh họa chọn lọc, đặc sắc khổ hình không lớn hơn 10 x 15cm
 • Ngoài các phần trên có thể bổ sung phần phụ lục. Phần phụ lục không tính trang (tuy nhiên cần đưa những vấn đề cần thiết bổ sung cho báo cáo, không quá lạm dụng)

3. Một số hướng dẫn khi trình bày báo cáo

1. Các đề mục lớn của chương in kiểu chữ lớn và đậm hơn kiểu chữ bình thường, tránh dùng những kiểu chữ đặc biệt, không dùng các "vi nhét" to hoặc cầu kỳ ở cuối các chương.

VD:

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY…………………….

1.1 Tổng quan chung

    1.1.1 Về công ty

    1.1.2 Về cơ cấu tổ chức

        1.1.2.1 ......Tầm nhìn, mục tiêu....

               a,

               b,

1.2 Lĩnh vực hoạt động và loại hình kinh doanh

1.2.1……………………..  

2. Các bảng số liệu, biểu đồ, sơ đồ, bản đồ... phải được đánh số thứ tự và chú thích đầy đủ. Có thể thống nhất quy định về chú thích như sau:

-  Bảng số liệu, ảnh minh hoạ, hình vẽ, tên để trên, chú thích dưới.

VD: Bảng đầu tiên của chương 2 được ký hiệu là “Bảng 2.1”

-   Biểu đồ, sơ đồ, bản đồ: tên và chú thích để dưới.

VD: Biểu đồ đầu tiên của chương 2 được ký hiệu là “Biểu đồ 2.1”

3. Trích dẫn tài liệu tham khảo (TLTK):

- Phần tài liệu thu thập được tại doanh nghiệp : ghi thành danh mục , sau đó đính kèm tài liệu.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

(Ví dụ)

Tiếng Việt

1. Trần Thừa (1999). Kinh tế học vĩ mô, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội.

2. Phạm Thị Thu Hà (2014). Giáo trình Quản lý dự án, NXB Bách khoa, Hà Nội.

Tiếng Anh

1. Pham Thi Thanh Hong and Dinh Kim Quynh Diep, (2016). "The Influence of Branding Management on Business Performance: An Empirical Evidence from Vietnamese Food and Beverage Industry", International Journal of Business Administration.

Website

Nguyễn Trần Bạt (2009). Cải cách giáo dục Việt Nam,
<http://www.chungta.com/Desktop.aspx/chungtasuyngam/giaoduc/cai_cach_giao_duc_Viet_Nam/>, xem 12/3/2009

II. Đăng bài trên fb về "Câu chuyện của tôi" - kể về những điều đáng nhớ nhất sau chuyến đi kiến tập thực địa, kèm theo hình ảnh và video minh họa;  thả link fb vào file driver sau:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KmpI0iqw7IW5tNDlJLXqbSp_Dfagz3NA/edit#gid=1840662595  

Cú pháp đăng FB ví dụ như sau:

CÂU CHUYỆN CỦA TÔI

Họ và tên: NGUYỄN VĂN A

Lớp #AH18A

Ngành #quản_trị_khách_sạn / #quản_trị_dịch_vụ_du_lịch_và_lữ_hành

Hành trình #lào_thái/ #đà_lạt/ #huế

Khoa #dulich

Trường #Đại_học_Đông_Á

Câu chuyện của em là........