THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỌC/ THI TRỰC TUYẾN

Phòng QLĐT và CTSV thông báo về việc thi trực tuyến (online) để đảm bảo tiến độ đào tạo

1. Học/thi online:

   Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp và có thể kéo dài. Vì vậy, để kịp tiến độ đào tạo và cũng để các SV đủ điều kiện tham gia học trực tuyến không phải chờ, Nhà trường sẽ tổ chức tiếp tục học online các học phần hiện nay đang tạm dừng và tổ chức thi Kết thúc học phần online các học phần đã học xong.

   Sinh viên KHÔNG ĐỦ điều kiện để tham gia học/thi trực tuyến, ví dụ: Không có máy tính (đối với môn học/thi trên máy tính), không có internet,... SV viết đơn xin rút học phần/đơn xin hoãn thi (mẫu đơn bên dưới) và chụp hình gửi về CVHT (do dịch bệnh SV không thể nộp trực tiếp). Trong đó, SV cần ghi rõ lý do xin rút học phần/xin hoãn thi và đồng ý chịu chậm tiến độ học tập của cá nhân. Phòng QLĐT&CTSV sẽ sắp xếp lịch học cho SV sau khi tình hình dịch ổn định, SV được trở lại trường và ghép được lớp.

  - CVHT: Tổng hợp danh sách SV (theo mẫu bên dưới) và hình chụp đơn của SV (rút học phần, hoãn thi, trở lại học, tiếp tục học) gửi về Giáo vụ Khoa gồm bản cứng (có chữ ký) và file mềm về Giáo vụ các Khoa.

   - Giáo vụ Khoa: Lập danh sách tổng hợp cả khoa trình LĐ Khoa ký kèm hồ sơ từng lớp (từ CVHT) gửi về Phòng QLĐT&CTSV (theo từng cá nhân phụ trách và thời gian đã nêu trong email trên).

2. SV thuộc diện bị buộc thôi học:

   Vừa qua Phòng QLĐT&CTSV (Thầy Định) đã gửi qua email đến từng thầy cô CVHT danh sách SV thuộc diện bị buộc thôi học của lớp mình phụ trách do có kết quả học tập học kỳ 1 (2020-2021) đạt dưới điểm quy định theo Quy chế của Bộ GD&ĐT (gọi tắt là SV diện R00).

   Phòng QLĐT&CTSV sẽ gửi thư cảnh báo kết quả học tập về gia đình những SV có tên trong danh sách. Sau 20 ngày, nếu phụ huynh và SV không có ý kiến phản hồi, Nhà trường sẽ ra quyết định buộc thôi học và trả SV về địa phương quản lý theo quy định.

   Tuy nhiên, các SV thuộc diện R00 trong danh sách đã gửi thuộc 2 nhóm: Đã nghỉ học và còn đang học bình thường (do học yếu).

   Nếu SV muốn tiếp tục học thì làm đơn xin trở lại học/tiếp tục học (mẫu đơn đính kèm) và chụp ảnh gửi cho CVHT (do dịch bệnh SV không thể nộp trực tiếp) để tổng hợp và lập danh sách gửi (mẫu tổng hợp đính kèm) về Phòng QLĐT&CTSV (cô Phương Thư, CC: Thầy Định). Lưu ý cho SV:

   - SV diện R00 nhưng vẫn còn đang theo học bình thường (học yếu): Gửi đơn chậm nhất đến ngày 10/7/2021 để được tiếp tục học và thi ở học kỳ 2 (2020-2021).

   - Các SV còn lại (đã nghỉ học nhưng muốn trở lại): Gửi đơn chậm nhất đến ngày 31/7/2021 và sẽ được xếp lớp học bắt đầu từ học kỳ 1 (2021-2022).

   Sau thời gian trên, Phòng QLĐT&CTSV sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết.

Link tải các mẫu đơn liên quan : https://drive.google.com/drive/folders/1pT6rlW-Lp0XMs6Wi9Z0rHrWZ5ELYeY1a?usp=sharing

Trân trọng cảm ơn!