Thông báo V/v Đăng ký Đề tài Khóa Luận cho sinh viên Khóa 17 năm 2020-2021

Khoa Du lịch triển khai cho sinh viên Khóa 17 đăng ký đề tài Khóa luận năm học 2020-2021

Các bạn sinh viên vui lòng click vào link bên dưới và đăng ký Đề tài Khóa Luận của Mình

Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ddk7EHWWX5Ef_bFWE6dVOxcxmnQHMsIfX_lqIdsWj0Y/edit?usp=sharing

BCS và GVHD vui lòng cập nhật link này đến cho nhóm sinh viên của mình để các bạn đăng ký đúng thời hạn.

Hạn chót: 07h00 ngày 08/05/2021 (Sau thời gian trên sẽ khóa link)

Trên đây là thông tin về việc đăng ký đề tài Khóa luận Khóa 17 năm 2020-2021, đề nghị tất cả sinh viên nghiêm túc thực hiện.