Thông báo vv Thực tập tốt nghiệp và Khoá luận tốt nghiệp cho sinh viên K17

Khoa Du lịch thông báo các nội dung liên quan về việc Thực tập tốt nghiệp và Khóa Luận Tốt nghiệp cho sinh viên K17

1. Thực tập tốt nghiệp:

Sinh viên đăng ký đơn vị thực tập kèm theo bộ phận thực tập. Nếu ko có đon vị thực tập thì ghi "KHOA HỖ TRỢ"

Link đăng ký:

https://drive.google.com/file/d/19B_PVVi43thMuphLY9nUxIPZHNUbceHn/view?usp=sharing

2. Chuyên đề tốt nghiệp (tính điểm khóa luận tốt nghiệp)

Sinh viên đăng ký lựa chọn chuyên đề tốt nghiệp (tính điểm khoá luận tốt nghiệp) 

Link đăng ký:

https://drive.google.com/file/d/12A1H7jE2vQZ8r0YlO9T7_B6Z56M5ozyZ/view?usp=sharing