Tổ chức cung cấp bản sao VBCC có chứng thực cho SV tốt nghiệp

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài. Nhằm tạo điều kiện cho SV tốt nghiệp sớm có đủ hồ sơ để tìm việc làm và thực hiện các công việc cá nhân, Phòng QLĐT&CTSV tổ chức photo công chứng bằng tốt nghiệp, phụ lục văn bằng, các chứng nhận và gửi thư chúc mừng đến tận nhà cho SV.

 Đối tượng:

   - SV đã có quyết định công nhận tốt nghiệp đợt 1 (tháng 09/2021)

   - SV dự kiến sẽ tốt nghiệp trong đợt 2 (tháng 10/2021)

   Để thực hiện được việc này, kính đề nghị Quý thầy cô phối hợp:

   - Thông báo và động viên SV chia sẻ tinh thần khó khăn chung do dịch bệnh, Nhà trường không thể tổ chức Lễ Tốt nghiệp và trao bằng cho SV nên sẽ tổ chức cung cấp bản sao văn bằng chứng chỉ (VBCC) có chứng thực và gửi về nhà cho SV.

   Trong đó, Nhà trường sẽ hỗ trợ hoàn toàn chi phí photo, công chứng và gửi thư cho SV (70.000 đồng/SV/5 bản).

   - Tổ chức cho SV đăng ký nhận bản sao VBCC và cung cấp địa chỉ nhận thư theo mẫu đính kèm. Lưu ý: Địa chỉ nhận cần ghi rõ ràng, chi tiết để có thể gửi thư đến tận nhà cho SV.

   Hoàn thành đăng ký đến hết ngày 02/10/2021 và CVHT tổng hợp danh sách gửi về Phòng ĐT (Cô Trần Thị Thanh Hồng, Email: hongttt@donga.edu.vn, Số ĐT: 0935.131.088).
Các lớp tải mẫu sau: https://docs.google.com/spreadsheets/d/15h1HKreVpkvXjai3Ip-cPhkj0lOPKe-i/edit?usp=sharing&ouid=117405279032446807632&rtpof=true&sd=true

   Nhận được thông báo này, kính đề nghị Quý thầy cô CVHT khẩn trương triển khai và hoàn thành đúng thời gian nói trên.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý thầy cô!