Tổ chức Khóa đào tạo Đào tạo viên Du Lịch bền vững Thụy Sỹ 2019

Căn cứ Công văn số 355, ngày 19 tháng 8 năm 2019, Khoa Du lịch lên kế hoạch cho chương trình Hợp tác Trường Đại Học Đông Á và nhóm chuyên gia Chương trình Du lịch bền vững Thụy sỹ SSTP khai mạc và tổ chức khóa đào tạo Đào tạo viên về Du lịch bền vững tại Trường Đại học Đông Á. 

Tạo thương hiệu và hình ảnh cho trường Đại học Đông Á.

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thời gian: Từ ngày 30/9/2019 đến 07/10/2019.

Địa điểm: Phòng học 116 và 118, Trường Đại Học Đông Á.   

Thành phần:

  • Theo Danh sách của SSTP gửi ( Danh sách đính kèm)
  • Lãnh đạo khoa và CBGV Khoa Du lịch

Thầy Nguyễn Trọng Tuấn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Á