Tổ chức Kỳ thi năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra tháng 12.2020

Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức thi khảo sát năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra trong tháng 12/2020 như sau: