Chia sẻ thực tập của BaNa Hills đối với K21 K22 Khoa Du lịch

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC THAM DỰ CHIA SẺ THỰC TẬP CỦA BANA HILLS ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHÓA 21, KHÓA 22 KHOA DU LỊCH

Khoa Du lịch xin thông báo về việc tham dự buổi chia sẻ thực tập của BaNa Hills cụ thể:

1. Thời gian: 15h00 ngày 18/03/2024

2. Địa điểm: Hội trường EDISON

3. Thành phần: Sinh viên khóa 21, khóa 22 khoa Du lịch (Không có lịch học)

4. Đồng phục: Áo sơ mi trắng Đông Á, quần/váy tối màu, lịch sự

5. Nội dung chương trình:

CVHT, BCS thông báo đến lớp tham dự đầy đủ và đúng thành phần.

Gửi danh sách tham dự về cô Xinh trước 11h00 ngày 16/03/2024.

Trân trọng!