Kế hoạch chương trình giao lưu âm nhạc tháng 5/2024

Kế hoạch chương trình giao lưu âm nhạc tháng 5/2024

Nhằm xây dựng đặc điểm nhận diện sinh viên ĐH Đông Á thông qua việc thực hiện kế hoạch "Giáo dục thông qua con đường âm nhạc". Qua đó, Khoa Du lịch triển khai kế hoạch chương trình giao lưu âm nhạc tháng 5/2024, cụ thể:

- Thời gian: Từ 17h30 - 19h30 ngày 10/05/2024

- Địa điểm: Sân trường ĐH Đông Á

- Chủ đề: Tình ca - Loves Song

- Thành phần:

+ Cán bộ, giảng viên khoa Du lịch

+ Toàn thể sinh viên khoa Du lịch

Nội dung chương trình: https://drive.google.com/file/d/1vXPGgKNo7sToUeUygL8nez8WdhWEncd6/view?usp=sharing

CVHT, BCS triển khai đến lớp nắm thông tin và tham gia đầy đủ theo kế hoạch.