SINH VIÊN DỰ ÁN NHẬT ĐỖ PHỎNG VẤN TRONG QUÝ 2 VÀ CÓ LỊCH XUẤT CẢNH TRONG NĂM 2023

SINH VIÊN DỰ ÁN NHẬT ĐỖ PHỎNG VẤN TRONG QUÝ 2

VÀ CÓ LỊCH XUẤT CẢNH TRONG NĂM 2023

Xin chúc mừng 50 sinh viên dự án nhật đỗ phòng vấn trong quý 2 và có lịch xuất cảnh trong năm 2023, trong đó có 10 sinh viên khoa Du lịch cũng rất xuất sắc được nằm trong top 50 này.

1. Dự án: Nakayama

- Bành Thị Mỹ Huyền 

- Nguyễn Lê Phương Diệu 

- Nguyễn Thị Thu Thủy

- Vương Thị Hải Yến

- Lê Thị Trà Giang

2. Dự án: Musashino Intern

- Nguyễn Lê Anh Phong 

3. Dự án Sunrise

- Trần Thị Thùy Thành

- Võ Thị Thu Vi 

- Lê Thị Thanh Thúy

- Trần Thị Mỹ Linh

Chúc các bạn hoàn thành tốt chương trình và đạt được những mục tiêu trong tương lai.

Một lần nữa xin chúc mừng các bạn!!!