THÔNG BÁO Về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp khoa năm học 2022-2023

Căn cứ vào thông báo về việc triển khai và tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2022-2023 của trường Đại học Đông Á, nay, khoa Du lịch thông báo đến các giảng viên, CVHT các lớp, các sinh viên và nhóm sinh viên về việc triển khai đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa năm 2022-2023

Thông báo đăng ký đề tài NCKH Cấp Khoa: https://drive.google.com/file/d/1r9UJYSrzg7ruKBP3MA4mJp-WiduweAjQ/view?usp=sharing
Link đăng ký: 
https://docs.google.com/document/d/1ipF0pQPLUwMGk-vGCaCY97YN7rLgVlkA/edit?usp=sharing&ouid=117377004779675335252&rtpof=true&sd 

  1. Đối tượng đăng ký

Đối tượng đăng ký là sinh viên nhóm nghiên cứu (mỗi nhóm 3SV, có 1 nhóm trưởng). Các thành viên trong nhóm có thể khác khóa, khác lớp.

  1. Hình thức và nội dung đăng ký:

Mỗi sinh viên hoặc nhóm sinh viên đăng ký 1 đề tài liên quan đến chuyên ngành đào tạo (Quản trị Lữ hành, Quản trị Khách sạn, Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống).

  1. Thời gian đăng kí: Từ ngày 12/9/2022 đến ngày 28/9/2022
  2. Địa chỉ đăng kí: Đăng kí bằng link Google Drive (có đính kèm)
  3. Địa chỉ hỗ trợ:

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Cô Trương Thị Mỹ Lệ

Số điện thoại: 0914186897

Email: lettm@donga.edu.vn

TS.Trần Văn Anh.

Số điện thoại: 0912801079

Email: anhtv@donga.edu.vn

Trân trọng!